شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

عسل-27

+ ........خانوم تو رو خدا ما رو بزنين ولي ما رو نفرستين سياه چال.... اگه دوست دارين خاطره منو راجع به دوران دبستان و سياه چال بدونين تشريف بيارين
ساعت دماسنج
عسل-27
رتبه 0
0 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عسل-27 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top